Mediation

 

Notariskantoor

Mr A.S. De Boer

 

Eemnesserweg 9

1251 NA Laren (N-H_

035-53.15.251

info@notalex.nl

 

 

 

(Legal) mediation

Mediation is een gemeenschappelijk overlegproces om vanuit een conflictsituatie, in de zakelijke of persoonlijke sfeer, tot een oplossing te komen. De mediator fungeert hierbij als de neutrale derde partij; iemand die begeleidt in het proces van overleg tussen partijen om samen te zoeken naar de oplossing.

De legal-mediator is een mediator met een specifiek juridische achtergrond en kennis van het bijbehorende rechtsgebied en kan daarom ook inhoudelijk adviseren.

 

De fasen van conflictoplossing

In het proces naar de conflictoplossing, zijn er drie fases te onderscheiden:

Ten eerste de fase van ‘verkenning’: wie zijn de partijen, wat zijn hun belangen en is mediation het juiste middel.

Ten tweede de fase van: ‘onderhandelen en besluitvorming’ waarin gewerkt wordt aan een werkbare oplossing voor beide partijen; en

Ten derde de fase van: ‘afronding’ waarin gemaakte afspraken juridisch worden getoetst, vastgelegd en ondertekend.

 

‘Echtscheiding hoeft geen vechtscheiding te zijn’

In het echtscheidingstraject is ook de begeleiding in het opstellen van een (wettelijk verplicht) ‘ouderschapsplan’, indien minderjarige kinderen bij de echtscheiding zijn betrokken, een essentieel onderdeel van de mediation. Vanaf een bepaalde leeftijd en afhankelijk van ontwikkeling en situatie is het mogelijk de kinderen daarbij te betrekken.

 

Voor- en nadelen van mediation

Belangrijkste voordeel van mediation is wel, dat beide partijen er vaak beter ‘uitkomen’, omdat zij in gezamenlijk overleg tot oplossingen worden gebracht. Dat werkt vaak ook sneller, efficiënter en dus kostenbesparend. Bovendien behouden de partijen de regie over het probleem.

Nadeel is dat niet ieder probleem of iedere partij zich voor mediation leent. Vandaar ook de verkennende fase. Alle partijen moeten openstaan voor deze manier van conflictoplossing.

Als de mediation mislukt, moeten de partijen alsnog naar de rechter en met een advocaat door het traject.

 

Uitkomst van de mediation

De afspraken gedurende het mediation-traject gemaakt, zullen in een overeenkomst juridisch worden vastgelegd (‘echtscheidingsconvenant’) en de noodzakelijke akten worden opgemaakt.

Wij bieden een totaalpakket onder leiding van een terdege opgeleide en ervaren mediator.